Τα εκλογικά αποτελέσματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας, είναι ανεπίσημα. Τα επίσημα αποτελέσματα για το Νομό Φθιώτιδας θα ανακοινωθούν από το Πρωτοδικείο Λαμίας.

Διεύθυνση Πληροφορικής
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

GNOSIS Computers